Chiến dịch xã hội

"Hỗ trợ người cứu trợ - Hướng về khúc ruột miền Trung"

Chiến dịch xã hội “Hỗ trợ người cứu trợ - Hướng về khúc ruột miền Trung” là chiến dịch được phát động bởi Đội tình nguyện viên Hỗ trợ điều phối thông tin cứu trợ, với mục tiêu điều phối thông tin và kết nối nguồn lực để nâng cao hiệu quả cứu trợ các địa phương chịu ảnh hưởng lũ lụt miền Trung 2020 và các cứu trợ thiên tai khác trong tương lai.

Bản đồ cứu trợ:

quy mô và đầy đủ nhất tình trạng và nhu cầu cứu trợ của người dân. Đã cập nhật hơn 3.000 gia đình. Nếu bạn có thông tin, cung cấp ngay !

Cứu trợ hiệu quả:

hãy cứu trợ xuất phát từ nhu cầu của chính người dân cũng như hướng tới sự công bằng chung. Tổ chức và cá nhân có thể tìm kiếm địa chỉ cần cứu trợ tại đây

Kết nối trực tiếp:

nền tảng iNhandao kết nối trực tiếp các tấm lòng hảo tâm đến với những hoàn cảnh khó khăn không chỉ trong mà cả sau lũ. Người dân cần bạn bây giờ và cả sau này nữa

“Chúng tôi kêu gọi các tổ chức, cá nhân đã, đang và có mong muốn tham gia cứu trợ, trợ giúp đồng bào vùng lũ lụt hãy tham gia cập nhật thông tin trên hệ thống để hệ thống quay lại trợ giúp hoạt động cứu trợ hiệu quả hơn.”

Trích từ thư tình nguyện của Cộng đồng cứu trợ thiên tai Việt Nam


Truy cập bản đồ cứu trợ hộ dân để lựa chọn trường hợp muốn giúp

Đi tới bản đồ

Bạn biết người cần giúp

Phát hiện hộ dân cần cứu trợ? Thêm ngay để các TNV kết nối với các đội cứu trợ.

Thêm hộ dân cần hỗ trợ

Bạn muốn hỗ trợ ngay

Tìm kiếm các trường hợp cần hỗ trợ và ủng hộ trực tiếp

Ủng hộ trực tiếp

Đóng góp cho tổ thông tin đáp ứng nhanh cứu trợ thiên tai

Gửi email liên hệ

Câu chuyện chiến dịch

Chiến dịch xã hội “Hỗ trợ người cứu trợ - Hướng về khúc ruột miền Trung”

Chiến dịch xã hội “Hỗ trợ người cứu trợ - Hướng về khúc ruột miền Trung” là chiến dịch được phát động bởi Đội tình nguyện viên Hỗ trợ điều phối thông tin cứu trợ... xem thêm

Thư gửi tình nguyện viên cả nước

Bão lũ ở Miền Trung đã cướp đi sinh mạng hàng trăm người. Hàng vạn người rơi vào nguy ngập, khốn khó. Hàng vạn cán bộ, chiến sĩ, người dân tham gia cứu hộ... xem thêm

Hệ thống hỗ trợ người cứu trợ lũ lụt miền Trung 2020

Cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ là 3 giai đoạn liên tục mỗi khi bão lũ xảy ra. Trong đó cứu trợ là hoạt động sau bão lũ nhằm giúp đỡ các hộ dân trở lại cuộc sống bình thường... xem thêm